პრობლემების განსაზღვრა

თუმცა ჯერ კიდევ დიდი გზა გვაქვს გასავლელი, რათა ინოვაციების სეკეთე ყველა მოწყვლად ჯგუფს მიწვდეს. მხოლოდ წვდომა არ არის საკმარისი, რათა ადამიანებმა შეძლონ საკუთარი ცხოვრების შეცვლა. საჭიროა დანერგვის გზების ძიება და მოქმედება, რაც ადგილობრივ თემებს მისცემს საშუალებას რეალური ცვლილებების მოსახდენად.
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]