კონტაქტი

 

საკონტაქტო მონაცემები
ელფოსტა: info@designthinkingsociety.org.ge
ტელეფონი: +995 577 533933
მისამართი: ჩუბინაშვილის 68, 0112 თბილისი, საქართველო