ადამიანების აღმოჩენა

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
აღარავინ დავობს, რომ ინოვაციები ხელს უწყობს განათლების ხელმისაწვდომობის და ხარისხის გაუმჯობესებას. ტექნოლოგიების განვითარების შედეგად შესაძლებელი გახდა მოწყვლადი ჯგუფებისთვის განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა. ჯგუფებისთვის, ვისთვისაც მანამდე წარმოუდგენელი იყო მსოფლიო დონის უახლეს მიღწევებზე წვდომა, მაღალკვალიფიციური მასწავლებელი, რეალური კავშირი სხვა კულტურებთან, თვითრეალიზაციის ერთი შეხედვით უსაზღვრო პერსპექტივები.
ცოდნა და ინფორმაცია აღარ არის ექსკლუზიური კონკრეტული ჯგუფების და საზოგადოებებისთვის, არამედ ხელმისაწვდომია დედამიწის ნებისმიერი ადგილიდან ნებისმიერ დროს.

პრობლემების განსაზღვრა

თუმცა ჯერ კიდევ დიდი გზა გვაქვს გასავლელი, რათა ინოვაციების სეკეთე ყველა მოწყვლად ჯგუფს მიწვდეს. მხოლოდ წვდომა არ არის საკმარისი, რათა ადამიანებმა შეძლონ საკუთარი ცხოვრების შეცვლა. საჭიროა დანერგვის გზების ძიება და მოქმედება, რაც ადგილობრივ თემებს მისცემს საშუალებას რეალური ცვლილებების მოსახდენად.
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

გზების ძიება

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
საზოგადოებები ერთიანდებიან ერთ აზრის გარშემო: უნდა ვიმოქმედოთ!
ცხოვრების ტემპი დაჩქარებულია, სამყარო უშუალოდ ჩვენს გარშემოც არაერთგვაროვანი და გაურკვეველია, ადამიანებს უჭირთ გზის გაკვალვა წარმოუდგენლად მრავალფეროვან გარემოში.
ტენოლოგიებზე, ინფრომაციაზე წვდომის პრობლემა სულ უფრო ადვილად გვარდება, მაგრამ აშკარა ხდება, რომ მხოლოდ წვდომა არ არის საკმარისი. საჭიროა მხარდაჭერა გზების ძიებაში, საჭიროა უფრო ღრმა აზროვნება, საჭიროა კრეატიულობა, რათა ინოვაცია ჩადგეს ადამიანის ბედნიერების სამსახურში, გაუსხნას ახალი თვალსაწიერი, მისი აზრი გახდეს თავისუფალი.